Aktualności gminy Milicz

13 grudnia 2017

Mamy skwer S.Jacha!

Niezwykle emocjonalne były tegoroczne obchody oddania hołdu Ofiarom stanu wojennego z 1981 r. Połączone je bowiem z nadaniem skwerowi, przy którym stoi Krzyż Solidarności, imienia Stanisława Jacha – legendarnego już dziś milickiego działacza Solidarności, który jako pierwszy rozpoczął  w naszym mieście strajk i jak powiedział prowadzący K.Falentin :„W miejscu, którego by w ogóle nie było, gdyby w pamiętnym sierpniu Stanisław Jach nie zatrzymał autobusów PKS, rozpoczynając tym samym strajk solidarnościowy; a w latach wolnej Polski nie zaangażował się, by miejsce to uświetnić Krzyżem. Dlatego szczególnie chciałbym powitać rodzinę pana Stanisława”. A rodzina Stacha Jacha, jak mówił później o nim jego przyjaciel W.Biernat, stawiła się licznie. Głos zabrała jedna z jego córek. Przypomniała, jaką gehennę przeżywała wówczas ona i cała rodzina. Łzy napływały do oczu, a serce się rozdzierało, gdy łamiącym się głosem mówiła o rewizjach, a szczególnie jednej z nich, gdy ubek posadził ją na kolana i wyjął pistolet. Działalność i osobowość S.Jacha w pięknych słowach przypomniał też burmistrz P.Lech. Przy słowach modlitwy nowo przybyły do Milicza ksiądz z tzw. małego kościoła poświęcił tablicę z nazwą skweru, którą wcześniej odsłonili członkowie rodziny. Tak więc przy dźwiękach naszego hymnu – „Mazurka Dąbrowskiego” – godnie rozpoczęliśmy obchody roku 100-lecia niepodległości i co szczególnie należy podkreślić – RAZEM; świetnie określił to jeden z pomysłodawców nadania imienia skwerowi W.Biernat: „Widzę tu dziś ludzi, a i Stach by się zdziwił, których nigdy wcześniej nie spodziewałabym się tu spotkać”.

100-lecie niepodległości, Aktualności