Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

Burmistrz Gminy Milicz ogłosił Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2023 r.Szczegóły konkursu: http://www.bip.milicz.pl/a,30790,otwarty-konkurs-ofert-dzialalnosc-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-2023.html

Skip to content