Aktualności gminy Milicz

5 marca 2019

Prelekcja z nowych wzorów ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a)

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na spotkanie, w czasie którego omówione zostaną nowe wzory ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym(art. 19a). Prelekcję poprowadzi Pan Andrzej Stachowiak doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym.
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 marca br. (środa) w godz. 10:00-13:30 w sali nr 510, V p. w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej).
Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca br. do godz. 12.00 na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

Aktualności