Aktualności gminy Milicz

22 marca 2017

Kolejny sukces! 3,6 mln zł na remonty szkół!

Trzy szkoły zostaną wyremontowane w ramach projektu termomodernizacji budynków publicznych – gimnazjum w Miliczu (od 1.09 br. SP nr 1), SP nr 2 oraz SP w Sułowie. Gmina właśnie otrzymała 3,6 mln zł ze środków RPO przyznanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

W ramach zadania planowana jest gruntowna termomodernizacja 3 największych jednostek oświatowych Gminy Milicz

  1. Gimnazjum w Miliczu – planowana jest tu modernizacja centralnego ogrzewania poprzez wymiana instalacji oraz grzejników, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie stropodachu budynku szkoły oraz starej sali gimnastycznej, a także wymiana okien.
  2. SP 2 – planowane jest tutaj ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych w gruncie oraz stropodachu
  3. SP i Gimnazjum w Sułowie – planowana jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca montaż pomp ciepła wraz z gruntowym wymiennikiem ciepła oraz wymianę grzejników na niskotemperaturowe.  Zmodernizowany zostanie również system ciepłej wody użytkowej poprzez montaż pompy ciepła wspomaganej z GWC. Zużycie prądu do pracy pomp zostanie zrekompensowane z ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kW instalowanych w tym celu. Ponadto zostaną docieplone ściany zewnętrzne oraz dach. Wymieniona zostanie również część okien i drzwi zewnętrzne.
Aktualności, Oświata