Aktualności gminy Milicz

31 maja 2018

Bulwar św. JPII

30 maja obradował Komitet Honorowy 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ks. J.Przytocki zaproponował, by nowo budowana ul. Mostowa zmieniła nazwę na bulwar św. Jana Pawła II, co wszyscy zaakceptowali, dlatego na najbliższej sesji Rady Miejskiej pojawi się projekt uchwały w tej sprawie, a także nadania imienia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK skwerowi przy I LO, gdzie stoi obelisk upamiętniający ofiary ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Omówiono też sam porządek uroczystości 75. rocznicy tych zbrodni. Mowa była również o rajdach rowerowych poświęconych takim wartościom jak konstytucja, wolność, solidarność i niepodległość, zaznaczeniu rocznicy Czerwca ’76 oraz postępowaniu wojewody w sprawie pomnika przy pl. ks. Waresiaka.

100-lecie niepodległości, Aktualności