Projekt SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe

13 sierpnia 2018

EKOWARSZTATY W DOLINIE BARYCZY W RAMACH EDUKACJI POZASZKOLNEJ W PROJEKCIE: SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe realizowanym przez Gminę Milicz- podsumowanie zajęć w pierwszym roku realizacji

Zadanie koordynowane przez Partnera projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS


Celem zajęć realizowanych przez Partnera – Stowarzyszenie EKOS było rozbudzanie zainteresowań w obszarze nauk przyrodniczych, kształtowanie świadomości proekologicznej. Warsztaty zrealizowane zostały w formie zajęć terenowych tworząc okazję do samodzielnego zbadania stanu wybranych elementów środowiska naturalnego i pobudzanie refleksji nad sposobami poprawy jego stanu.

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe