Projekt SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe

10 grudnia 2018

Uwaga wolne miejsca na warsztaty ogólnorozwojowe w ramach projektu SKOK

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-6 oraz 7-8 na zajęcia psychologiczne-warsztaty ogólnorozwojowe w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu, które odbędą się w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Cykl warsztatów dla klas 4-6  trwa 45 godzin natomiast cykl warsztatów dla klas 7-8 trwa 30 godzin.

Poniżej do pobrania ulotka informacyjna:

ulotka sp2 1 strona ulotka sp2 2 strona

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe
28 listopada 2018

Trwają warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w ramach projektu „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w placówkach objętych wparciem w ramach projektu (dwóch szkołach podstawowych w Miliczu, Szkole podstawowej w Sułowie oraz w Dunkowej). Warsztaty wzbogacają ofertę szkoły, wyposażając uczniów w umiejętność wykorzystywania wyobraźni i alternatywnych metod w nauce np. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przez psychoedukację rozwijają kompetencje społeczne  i postawy niezbędne na rynku pracy np. praca zespołowa, kreatywność, umiejętność rozpoznawania emocji i kierowania nimi. Poziom trudności zadań dopasowane będą do grup wiekowych. Zajęcia realizowane metodami aktywnymi- symulacje grupowe, dyskusje, prezentacje, gry multimedialne i narzędzia ICT.

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe