Aktualności

10 października 2015

Powiatowe zawody strażackie OSP

Niezwykle wyjątkowy charakter miały zawody powiatowe ochotniczych straży pożarnych, które odbyły się w Cieszkowie z inicjatywy gminnych OSP i

Czytaj dalej

Aktualności
10 października 2015

Stypendia dla najlepszych

Najlepsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez gminę Milicz otrzymali stypendia w wysokości 200 zł wypłacane co miesiąc od września do czerwca

Czytaj dalej

Aktualności
10 października 2015

Pieniądze na basen

Dzięki zabiegom burmistrza Piotra Lecha Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie Milicz kolejne dofinansowanie do zbudowanego już basenu

Czytaj dalej

Aktualności
10 października 2015

Nowy dyrektor Ośrodka Kultury

Paweł Leśko został jednomyślnie rekomendowany przez komisję konkursową na dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu. 9 października burmistrz Piotr

Czytaj dalej

Aktualności
10 października 2015

Audyt OSiRu

Druzgoczący dla byłego prezesa spółki OSiR i właściciela – gminy Milicz w osobie poprzedniego burmistrza – jak również rady nadzorczej spółki

Czytaj dalej

Aktualności
10 października 2015

Głogowski wzór

8 września burmistrz Piotr Lech wraz ze skarbnikiem, kier. wydziału inwestycji oraz kilkoma radnymi odwiedził Głogów. Miliccy goście wizytowali

Czytaj dalej

Aktualności
10 października 2015

Promujmy Gminę Milicz

Przypominamy wszystkim podmiotom, które otrzymały dofinansowanie z gminy Milicz na organizację imprez, że w myśl podpisanej umowy muszą informować

Czytaj dalej

Aktualności
10 października 2015

70 lat zielonego liceum

W sobotę 10 października przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska, burmistrz Piotr Lech oraz inni zaproszeni z UM goście wzięli udział

Czytaj dalej

Aktualności