Aktualności

28 listopada 2018

Trwają warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w ramach projektu „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w placówkach objętych wparciem w ramach projektu (dwóch szkołach podstawowych w Miliczu, Szkole podstawowej w Sułowie oraz w Dunkowej). Warsztaty wzbogacają ofertę szkoły, wyposażając uczniów w umiejętność wykorzystywania wyobraźni i alternatywnych metod w nauce np. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przez psychoedukację rozwijają kompetencje społeczne  i postawy niezbędne na rynku pracy np. praca zespołowa, kreatywność, umiejętność rozpoznawania emocji i kierowania nimi. Poziom trudności zadań dopasowane będą do grup wiekowych. Zajęcia realizowane metodami aktywnymi- symulacje grupowe, dyskusje, prezentacje, gry multimedialne i narzędzia ICT.

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe