Środowisko

12 lipca 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MILICZ

  1. Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Milicz oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
  1. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z wymianą/likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na:

Czytaj dalej

Aktualności, Środowisko