Turystyka

21 stycznia 2016

„Na ptasiej wyspie”

Fragment pierwszego powojennego filmu Włodzimierza Puchalskiego, pt. „Na ptasiej wyspie”, zrealizowanego na Stawach Milickich w 1947 roku.

Turystyka
20 stycznia 2016

Kolej na rower

Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej w Dolinie Baryczy wraz z małą architekturą turystyczną została wybudowana w ramach RPO WD przez POWIAT MILICKI i GMINĘ Milicz (łączny koszt ok. 6,5 mln zł).

Turystyka