Aktualności gminy Milicz

21 kwietnia 2017

„Dobra zmiana” na gorsze

Zgromadzeni na posiedzeniu Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, które odbyło się w „Naturum” w Rudzie Sułowskiej, nie kryli krytycznych opinii na temat zmian w oświacie. To działanie osłabi polską szkołę i dobrą pozycję polskich uczniów w międzynarodowych badaniach PISA, w których po zaistnieniu gimnazjów dołączyliśmy do czołówki najlepiej kształcących państw świata. Mimo że zarządzane przez PiS państwo polskie wycofuje się ze sprawdzianów, testów i egzaminów, musimy je kontynuować, by mieć dane na temat jakości nauczania; takie badania kompetencji uczniów to już standardy europejskie, by nie powiedzieć – światowe. Państwo odbiera kawałek po kawałku samorządom uprawnienia organów prowadzących placówki oświatowe. Należy powiedzieć – dość! Panuje bałagan w prawie oświatowym. Niekompetencja sięga zenitu. Nie będziemy zasięgać opinii kuratorów przy tegorocznych arkuszach organizacyjnych, skoro MEN wydał rozporządzenie, w którym zapisano, że wchodzi ono w życie z dniem 1 września 2017 r. Takie opnie, oceny i deklaracje nadawały ton posiedzeniu komisji, którą rozpoczął film na temat edukacji w gminie Milicz w kontekście życia społeczności lokalnej. – Oświata, edukacja i wychowanie nie mogą być wyalienowane, muszą być integralną częścią życia gminy – powiedział na wstępie kier. wydz. oświaty – D.Duszyński. – Miałem mówić na temat strategii edukacyjnej naszej gminy, ale po „dobrej zmianie” już jej nie ma. Teraz strategią jest to, by zminimalizować szkody, jakie wyrządza naszej oświacie tzw, reforma polskiego szkolnictwa – dodał. Uczestnicy komisji z wielu miast i miasteczek szczególnie zainteresowali się milickim pomysłem na tzw. przedszkola złotówkowe. Chwalono nasze rozwiązania.

 

Aktualności, Oświata