Aktualności gminy Milicz

17 września 2016

Dokumenty wydziału środowiska do pobrania

Informacja o przetargu 04/2017

wniosek_nieczystoscii_ciekle

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- domki letniskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podanie o przeksięgowanie wpłaty – wzór

Podanie o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań – wzór

Podanie o zwrot wpłaty/nadpłaty – wzór

Wniosek o przyznanie kwartalnego świadczenia na częściową refundację opłat za śmieci

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz

 

Aktualności, Środowisko, Urząd Miejski - informator