Komitet nadal działa, pomnik powstanie

Z inicjatywy Władysława Biernata i burmistrza Piotra Lecha 7 marca zebrał się Honorowy Komitet 100. Rocznicy Niepodległości. Przybyli: księża proboszczowie Z.Słobodecki i J.Przytocki oraz W.Biernat, J.Łabuda, M.Łabaczuk, R.Bartnicki, P.Psiuk, E.Kański, K.Dawidiuk, J.Kwiecień, M.Posacka, K.Piosik, M.Folmer, a także burmistrz P.Lech oraz kierownik wydziału, który organizuje prace komitetu, D.Duszyński. Postanowiono nie rozwiązywać go, gdyż przed nami kolejne setne rocznice – jak mówił jeden z uczestników spotkania, w tym 100. rocznica Bitwy Warszawskiej – co podkreślił ks. Słobodecki. Główna część rozmów poświęcona była obietnicy złożonej przez W.Biernata i urzędnika gminy K.Kociumbasa, którzy zaprosili za rok na otwarcie pomnika żołnierzy wyklętych. Komitet uznał, że pomnik musi stanąć, a obietnica spełniona. J.Łabuda podkreślił, że sprawa jest o tyle łatwa, że mamy już projekt, pozwolenia, uzgodnienia z konserwatorem zabytków; wszystko zrealizowała gmina Milicz; obiecał również, że dotychczasowy komitet społeczny przekaże zebrane przez niego ponad 2 tys. zł na konto nowej inicjatywy. D.Duszyński poinformował, że gromadzeniem pieniędzy zajęło się stowarzyszenie OKM działające przy Ośrodku Kultury, które zgłosiło publiczną zbiórkę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, otrzymało zgodę i za kilka dni po otrzymaniu numeru będzie mogło przystąpić do kwesty. Proboszcz Z.Słobodecki obiecał, że tacę ze mszy z okazji 25-lecia powstania parafii św. Andrzeja Boboli przekaże na konto pomnika, obaj proboszczowie wyrazili też zgodę na publiczne zbiórki wokół swoich kościołów. Wsparcie, także finansowe wyraził szef milickiej „Solidarności” R.Bartnicki. Burmistrz dodał, że zbiórki będą prowadzone podczas wszystkich gminnych imprez, a więc także w trakcie Festiwalu Karpia Milickiego; a jest szansa na zebranie dużej kwoty, ponieważ w tym roku frekwencja może być rekordowa, gdyż główną gwiazdą polskiej estrady będzie Bajm z Beatą Kozidrak.Burmistrz poinformował również, że z inicjatywy związku Sybiraków stanie w Miliczu obok Kościoła Łaski pomnik poświęcony ofiarom Sybiru ufundowany przez to środowisko, potwierdził to proboszcz dużego kościoła. Omówiono tegoroczne obchody dat i świąt państwowych: 1 maja – 15 rocznica wejścia do UE, 2 maja – Dzień Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji; 27 maja – święto samorządu z promocją nowej książki o powojennym Miliczu, 4 czerwca – 30 rocznica wyborów sprzed 30 lat, które uświetni odsłonięcie przy kościele św. Andrzeja Boboli pomnika poświęconego Sybirakom, czy 11 lipca – rzeź wołyńska oraz pozostałe. Dużo uwagi poświęcono zaangażowaniu młodzieży w nowoczesny patriotyzm i zbiórkę funduszy na budowę pomnika. Gmina nie ma wyjścia i dołoży brakujące środki, to jej zadanie – zakończył burmistrz Lech.

Data

Kwi 19 2019

Czas

11:00 - 22:00
QR Code
Skip to content