Aktualności gminy Milicz

23 marca 2018

Gmina ma nowego skarbnika

Małgorzata Kokot została wybrana na nowego skarbnika gminy Milicz w miejsce odchodzącego na emeryturę Tadeusza Ciesielskiego. – Za moim odwołaniem głosowano wielokrotnie, zawsze bezskutecznie, ale dziś się cieszę, żeście państwo mnie odwołali – powiedział dotychczasowy skarbnik, po czym otrzymał bukiety róż od przewodniczącej RM i burmistrza.

Aktualności