Aktualności gminy Milicz

8 maja 2018

Granty dla mieszkańców

Uwaga! Gmina ogłasza konkurs na granty, które można wykorzystać na rzecz poprawy wspólnych przestrzeni sąsiedzkich, można zawnioskować nawet o 10.000 zł na działania, które dotyczą miejsca w którym mieszkamy i których wykonanie leży we wspólnym interesie. Spotkanie informacyjne w tej sprawie już 10 maj o godz. 17.00 w Chatce Puchatka. Zapraszamy!

 

„Małe Granty” to projekt w formie konkursu  adresowany  do mieszkańców obszarów rewitalizowanych tj. centralnej części miasta Milicz, którego celem jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Kwota pozyskana przez mieszkańców  może być przeznaczona między innymi  na:

  • wydarzenia oraz warsztaty integrujące wspólnoty i społeczność np. kino letnie, programy edukacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla seniorów,
  • zagospodarowanie  terenu np.  zakup małej architektury, nasadzenia i zagospodarowanie w zieleń,  zakup drobnych materiałów budowlanych lub ewentualne pokrycie kosztów robocizny i montażu – tutaj jednak konieczny jest również wkład własny mieszkańców, w formie pracy własnej.

Nasze miejskie podwórka wymagają ogromnych nakładów finansowych, aby spełniały w  pełni swoje funkcje. Szukamy środków zewnętrznych oraz różnych innych możliwości, aby wspólnie  z mieszkańcami zrewitalizować te miejsca, ale bez Waszego udziału i zaangażowania, nasze starania nie dadzą pełnego efektu. Podejmowane przez mieszkańców prace mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te elementy uległy pozytywnej zmianie. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

ŁĄCZNA PULA WYNOSI: 50 000,00 zł brutto

MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA POJEDYNCZEGO PROJEKTU TO: 10 000,00zł

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie Zgłoszenia do 30.05.2018r.

Wypełnione i podpisane Zgłoszenie można złożyć:

osobiście w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz nr 15

przesłać pocztą na adres Urząd Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz z dopiskiem „Małe granty”

przesłać na adres e-mail rewitalizacja@milicz.pl

 

Pytania odnośnie Konkursu „Małe granty” należy kierować na adres mailowy:rewitalizacja@milicz.pl

 

lub telefonicznie, 71 38 04 309  Maja Jeż, 71 38 04 357 Maja Trafankowska

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach: 10.05.2018r. oraz 24.05.2018r. w Chatce Puchatka o godzinie 17:00

 

Podczas spotkania będzie można skonsultować swój projekt z architektem krajobrazu.

 

Regulamin konkursu oraz pozostałe dokumenty konkursowe można pobrać na stronie:

www.bip.milicz.pl w zakładce ogłoszenia

oraz

www.rewitalizacja.milicz.pl w zakładce dokumenty, w której również zostały przedstawione przykładowo zrealizowane projekty innych miejscowości (INSPIRACJE)

Zapraszamy  do udziału.

Aktualności