Aktualności gminy Milicz

3 grudnia 2018

8 radnych za obniżeniem środków na sport

29 listopada odbyła się II sesja RM, na której między innymi wybrano wiceprzewodniczących: P.Czajkowskiego i D.Folmer,  przyjęto roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W trakcie dyskusji przepadł wniosek radnego Nestoruka o obniżenie środków na sport o 50 tys. zł; poparli go P.Boliński, D.Folmer, J.Janczura, M.Łabaczuk, A.Szatkowska, A.Tutak i L.Żuber. 11 radnych było przeciw. Ustanowiono także wynagrodzenie burmistrza (co de facto jest znacznym jego obniżeniem w stosunku do tego, które do tej pory otrzymywał.

Aktualności