Aktualności gminy Milicz

12 lipca 2017

Informacja dot. świadczeń rodzinnych

Informacja dot. świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi, dot. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (które mają obowiązywać od dnia  1 sierpnia 2017 r.) informujemy, że ww. druki będą dostępne po zakończeniu prac i opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw RP i w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.

Ponadto, informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r., a świadczeń rodzinnych od dnia 1 września 2017 r.

Wnioski złożone przed tym terminem, na obecnie obowiązujących drukach pozostaną bez rozpatrzenia.

Aktualności, Rodzina 500+