Aktualności gminy Milicz

30 września 2016

Jednak tylko dwie drogi

Po rozstrzygnięciu przetargów okazało się, że gmina Milicz ze środków PROW jest w stanie wybudować tylko dwie drogi: we Wszewilkach i Łąkach, a nie trzy, jak pierwotnie zakładano. Mimo dwukrotnego przetargu na drogę w Duchowie i rozmowach z firmami drogowymi, proponowane ceny znacznie przewyższały kwotę, którą można było wydać w ramach PROW. Nie zadziała, jak zazwyczaj, zasada oszczędności poprzetargowych, ponieważ wykonawcy spodziewają się wzrostu cen masy bitumicznej w przyszłym roku. Zatem w 2017 r. ze środków PROW wykonane zostaną drogi we Wszewilkach i Łąkach, a droga w Duchowie, jak obiecał burmistrz jej mieszkańcom na zebraniu wiejskim, najprawdopodobniej w 2018 r.

Aktualności, Gminne inwestycje