Aktualności gminy Milicz

21 stycznia 2016

Jest wola budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych

Rada Miejska w Miliczu wyraziła wolę budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych! 16 radnych było za, jeden przeciw, 2 wstrzymujące się. Budowy pomnika bronił m.in. burmistrz Piotr Lech, wcześniej o idei walki niepodległościowej po wojnie mówił przewodniczący komitetu budowy Janusz Łabuda. U niektórych radnych ten temat wzbudził wiele emocji.

Aktualności, Historia