Aktualności gminy Milicz

5 lipca 2018

Kapitan Jan Sumisławski-Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw.św. Andrzeja Boboli miało miejsce wręczenie Honorowego Odznaczenia ,,Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego” kapitanowi Janowi Sumisławskiemu-91-letniemu weteranowi wojennemu, który należał do Armii Krajowej, a obecnie jest prezesem milickiego obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Uchwała o przyznaniu odznaczenia Panu Janowi została przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie. Odznaczenie wręczyli: Pan Julian Golak- wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Ryszard Lech-radny Sejmiku.
Aktualności