Aktualności gminy Milicz

24 marca 2017

Konieczna ocena oddziaływania na środowisko

Burmistrz gminy Milicz zapowiedział, że wystąpi o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej przez firmę Polimer Inno Tech przetwórni tworzyw sztucznych. Zrobi to nawet, gdy nie wykażą takiej potrzeby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do których gmina Milicz w ramach przepisów prawa miała obowiązek się zwrócić. Tak więc o ewentualnym powstaniu ww. zakładu zadecydują ocena i raport o oddziaływaniu na środowisko.

 

Aktualności, Środowisko