Aktualności gminy Milicz

21 maja 2018

Konkurs dla mieszkańców Milicza Małe Granty

Szanowni Mieszkańcy,  właśnie uruchamiamy dla Was środki, które możecie wykorzystać na rzecz poprawy Waszych wspólnych przestrzeni sąsiedzkich, możecie zawnioskować nawet o 10.000 zł na działania, które dotyczą miejsca w którym mieszkacie i których wykonanie leży we wspólnym interesie.

Małe Granty to projekt w formie konkursu  adresowany  do mieszkańców obszarów rewitalizowanych, tj. centralnej części miasta Milicz, którego celem jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Kwota pozyskana przez mieszkańców  może być przeznaczona między innymi  na:

•             wydarzenia oraz warsztaty integrujące wspólnoty i społeczność np. kino letnie, programy edukacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla seniorów,

•             zagospodarowanie  terenu np.  zakup małej architektury, nasadzenia i zagospodarowanie w zieleń,  zakup drobnych materiałów budowlanych lub ewentualne pokrycie kosztów robocizny i montażu – tutaj jednak konieczny jest również wkład własny mieszkańców, w formie pracy własnej.

Nasze miejskie podwórka wymagają ogromnych nakładów finansowych, aby spełniały w  pełni swoje funkcje. Szukamy środków zewnętrznych oraz różnych innych możliwości, aby wspólnie  z mieszkańcami zrewitalizować te miejsca, ale bez Waszego udziału i zaangażowania, nasze starania nie dadzą pełnego efektu. Podejmowane przez mieszkańców prace mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te elementy uległy pozytywnej zmianie. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

ŁĄCZNA PULA WYNOSI: 50 000,00 zł brutto

MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA POJEDYNCZEGO PROJEKTU TO: 10 000,00zł

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie Zgłoszenia do 30.05.2018r.

Wypełnione i podpisane Zgłoszenie można złożyć:

    osobiście w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz nr 15

    przesłać pocztą na adres Urząd Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz z dopiskiem „Małe granty”

    przesłać na adres e-mail rewitalizacja@milicz.pl

Pytania odnośnie Konkursu „Małe granty” należy kierować na adres mailowy:rewitalizacja@milicz.pl

lub telefonicznie, 71 38 04 309  Maja Jeż, 71 38 04 357 Maja Trafankowska

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach: 10.05.2018r. oraz 24.05.2018r. w Chatce Puchatka o godzinie 17:00

Podczas spotkania będzie można skonsultować swój projekt z architektem krajobrazu.

Regulamin konkursu oraz pozostałe dokumenty konkursowe można pobrać na stronie:

www.bip.milicz.pl w zakładce ogłoszenia

oraz

www.rewitalizacja.milicz.pl w zakładce dokumenty, w której również zostały przedstawione przykładowo zrealizowane projekty innych miejscowości (INSPIRACJE)

Zapraszamy  do udziału.

pozdrawiam!

Maja Jeż

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

Urząd Miejski w Miliczu

ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz

tel. 071 38 04 309

Aktualności, Rewitalizacja