Aktualności gminy Milicz

7 marca 2017

Konkurs na najlepszy mazurek.

Konkurs „Wielkanocny Mazurek”

 

Regulamin konkursu
I. Organizator konkursu: Urząd Miejski w Miliczu, Ośrodek Kultury w Miliczu
II. Celem konkursu jest:
Kultywowanie polskiej, regionalnej tradycji świątecznej, w szczególności tradycji wypieku ciast wielkanocnych – mazurków. Wykazanie się przez mieszkańców zdolnościami kulinarnymi, integracja społeczności lokalnej.
III. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Milicz oraz sołectw.
2. Na konkurs należy dostarczyć wykonane przez siebie tradycyjne ciasto wielkanocne, w terminie 09.04.2017r. – Jarmark Wielkanocny – Milicki Rynek, w godzinach: 10:00 -12:00
3. Ciasto do konkursu należy zgłosić w terminie do 31.03.2017r. mailowo: kontakt@kultura-milicz.pl, osobiście w siedzibie OK bądź listownie na adres: Ośrodek Kultury w Miliczu ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 14 56-300 Milicz z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: Konkurs „Wielkanocny Mazurek”
4. Informacje o konkursie pod nr tel.: (71) 384 11 24 od pn.-pt. w godz. 7:30-15:30.
5. Wypieki należy przygotować w domu, z zakupionych przez siebie produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.
6. Wypieki powinny być oznaczone metryczką, zawierającą następujące informacje:
– imiona i nazwiska twórców ciasta/sołectwo,
– adres,
– numer telefonu kontaktowego – obowiązkowo.
7. Wypieki konkursowe będą oceniane przez jury powołane w dniu konkursu.
8. Kategorie konkursu:
konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
– dla osób indywidualnych
– dla sołectw.
9. Głównym kryterium oceny wypieków będą walory estetyczne i smakowe oraz nawiązanie do tradycji świątecznej.
a. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody w poszczególnych kategoriach: – I miejsce- bon 300zł – II miejsce – bon 200 zł, – III miejsce – bon 100zł,
b. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu wypieków.
c. UWAGA!
Nagrody w kategorii sołectwa będą przyznawane na specjalnych zasadach. Laureaci tej kategorii nie otrzymają gotówki lecz możliwość zagospodarowania wygranej na rzecz sołectwa. Zakres wydatkowania zostanie określony indywidualnie z laureatami. Podane wartości są kwotami brutto.
Zwycięzcy indywidualni otrzymają gotówkę wypłaconą w kasie Urzędu Miejskiego w okresie do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas II Jarmarku Wielkanocnego na milickim Rynku.
11. Postanowienia końcowe.
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

Regulamin-konkursu-Wielkanocny-Mazurek << PLIK PDF

Zgłoszenie-Wielkanocny-Mazurek << PLIK PDF

Jarmark wielkanocny