Aktualności gminy Milicz

7 marca 2017

Konkurs na najpiękniejszą palmę

Konkurs „Ale Palma!”

 

Regulamin konkursu
I. Organizatorzy: Urząd Miejski w Miliczu, Ośrodek Kultury w Miliczu
II. Cele konkursu:
1. Kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych.
2. Zachęcenie mieszkańców gminy do podtrzymania i pielęgnowania tradycji ludowej.
3. Rozwijanie pomysłowości ozdabiania palm wielkanocnych.
4. Rozbudzanie inwencji twórczej.
III. Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Milicz, sołectw, placówek oświatowych Gminy Milicz.
2. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko 1 palmę.
3. Minimalna wysokość palmy zgłoszonej do konkursu, to 1 metr (100 cm) – docelowo 2m (200 cm).
4. Palmę wielkanocną do konkursu należy zgłosić w terminie do 31.03.2017r. mailowo: kontakt@kultura-milicz.pl, osobiście w siedzibie OK bądź listownie na adres:
Ośrodek Kultury w Miliczu ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14
56-300 Milicz z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: konkurs „Ale Palma!”.
5. Informacje o konkursie pod nr tel.: (71) 384 11 24 (pn.-pt. w godzinach 7:30-15:30)
6. Technika wykonania- materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła, itp.
7. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
– imiona i nazwiska twórców palmy/grupy/klasy/szkoły/sołectwa,
– adres,
– numer telefonu kontaktowego – obowiązkowo
8. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.
9. Palmy przechodzą na własność Organizatora.
IV. Kategorie konkursu:
Konkurs na najpiękniejszą palmę rozstrzygany będzie w 3 kategoriach:
1. placówki oświatowe
2. sołectwa
3. osoby indywidualne
V. Kryteria oceny:
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
1. zgodność z regulaminem konkursu
2. pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu
3. dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych (materiały naturalne, ekologiczne)
4. różnorodność użytych materiałów
5. stopień trudności wykonania palmy
6. estetykę wykonania pracy
VI. Przebieg konkursu:
1. Palmy konkursowe należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Miliczu w terminie do 06.04.2017r (czwartek) do godziny 12.00.
2. Palmy wezmą udział w porannej mszy świętej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu, która rozpocznie się o godzinie 11.30. Po mszy ruszy procesja na milicki Rynek gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
3. Palmy będą niesione przez uczniów w strojach ludowych.
4. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.
5. Palmy oceni jury powołane przez Organizatora.
6. Prace, które otrzymają największą ilość punktów zostaną nagrodzone:
– I miejsce – bon 1000zł;
– II miejsce – bon 800zł;
– III miejsce – bon 600zł.
Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu prac.
UWAGA! Nagrody w kategorii placówki oświatowe oraz sołectwa będą przyznawane na specjalnych zasadach. Laureaci tych dwóch kategorii nie otrzymają gotówki lecz możliwość zagospodarowania wygranej na rzecz sołectwa lub placówki oświatowej. Zakres wydatkowania zostanie określony indywidualnie z laureatami. Podane wartości są kwotami brutto.
Zwycięzcy indywidualni otrzymają gotówkę wypłaconą w kasie Urzędu Miejskiego w okresie do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii ze względu na małą ilość zgłoszeń.
8. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane przy scenie podczas II Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się 9.04.2017r. na milickim Rynku.

Zgłoszenie-Ale-Palma << PLIK PDF

Regulamin-Ale-Palma << PLIK PDF

Jarmark wielkanocny