Aktualności gminy Milicz

2 czerwca 2017

List władz gminy z okazji nadania sztandaru

Z okazji Święta Szkoły oraz nadania sztandaru składamy Wam, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice,  najserdeczniejsze życzenia sukcesów pedagogicznych i wychowawczych.

Niech sztandar, który od dzisiaj jest dumą Waszej Szkoły, będzie strażnikiem wartości;  patriotyzmu, ale i  humanitaryzmu z solidarnością, braterstwem i altruizmem na czele.

Życzymy sobie wszyscy, by Szkoła we Wziąchowie Wielkim wzorem nazwy miejscowości była wielka, a jej mury co roku opuszczali absolwenci będący wielkimi Polakami i Europejczykami, dla których wielkie hasła jak Bóg – Honor – Ojczyzna to nie tylko świąteczne sformułowania na pokaz, ale codzienna praktyka z ręką wyciągniętą ku drugiemu człowiekowi.

Halina Smolińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu

Piotr Lech – Burmistrz Gminy Milicz

Aktualności, Oświata