Aktualności gminy Milicz

8 listopada 2017

Młodzieżowa Rada Miejska w Miliczu

7 listopada odbyły się obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej. W obecności Burmistrza Gminy Milicz – Piotra Lecha oraz przewodniczącej Rady Miejskiej – Haliny Smolińskiej radni lll kadencji otrzymali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie, wybrali wiceprzewodniczących. Na sesji byli również obecni radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Aktualności