Aktualności gminy Milicz

21 sierpnia 2018

Nie było wyzwolenia

Wojewoda podjął decyzję w sprawie pomnika. Nakazuje usunąć z niego tylko datę 22 stycznia 1945; data ta, czytamy w uzasadnieniu, wiąże się z zajęciem Milicza przez wojska Armii Czerwonej, a więc upamiętnia armię komunistycznego państwa totalitarnego; armię, której pierwszoplanowym celem nie było bynajmniej wyzwolenie Polski, lecz uczynienie z niej obszaru wpływów Związku Sowieckiego.

Dalej czytamy, że w 1945 r. Armia Czerwona na ziemiach przynależnych wcześniej do Rzeszy Niemieckiej, a więc także Ziemi Milickiej, miała pełną władzę; krew na rękach bezbronnej ludności cywilnej, grabiła, eksterminowała żołnierzy Armii Krajowej czy bez uzasadnienia niszczyła zabudowania. Armię sowiecką można de facto nazwać siłami okupacyjnymi.

decyzja wojewody

100-lecie niepodległości, Aktualności