Aktualności gminy Milicz

31 marca 2017

Nowa siedziba pogotowia w Miliczu

Sejmik WD podjął uchwałę umożliwiającą wybudowanie w Miliczu nowej siedziby oddziału pogotowia ratunkowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W tym celu dokonano nieodpłatnej zamiany działek: w zamian za nieruchomości należące do gminy u zbiegu ulic Składowej i Powstańców Wlkp. województwo przekazało gminie nieruchomość przy ul. Krotoszyńskiej 6. Zgodnie z opinią Pogotowia Ratunkowego zaproponowana przez burmistrza Milicza nieruchomość przy ul. Powstańców Wlkp. odpowiada wszelkim wymaganiom, jakie winny być spełnione dla budowy nowoczesnego obiektu i funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

Aktualności, Gminne inwestycje