Aktualności gminy Milicz

13 czerwca 2017

O OK i BP

W poniedziałek 12 czerwca obradowała Komisja Spraw Społecznych. Radni opiniowali uchwałę dotyczącą statutu Ośrodka Kultury, która ma sprecyzować zadania dotyczące turystyki. Długą i jałową dyskusję przerwał radny Z.Jasiński, wnioskując o zakończenie rozmów i głosowanie nad projektem uchwały. Została ona zaopiniowana pozytywnie. Następnie dyrektorki Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury zaprezentowały sprawozdania za rok ubiegły. W ostatniej części obiad omawiano propozycję dwóch mieszkańców, którzy proponują nazwanie jednej z dróg dojazdowych ulicą Zaciszną. Propozycja ta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony radnych.

Aktualności