Aktualności gminy Milicz

9 maja 2018

Odbieranie azbestu z posesji

Od połowy maja do sierpnia br. w gminie Milicz trwać będzie odbieranie
azbestu zalegającego na posesjach oraz z pokryć dachowych budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Mieszkańcy, którzy skorzystają z tej
możliwości, w styczniu 2018 r. złożyli wnioski o dofinansowanie prac
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport i
unieszkodliwienie), które w 85% są dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale Środków z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program
finansuje tylko demontaż, odbiór i utylizację azbestu, natomiast koszty wymiany
pokrycia dachowego finansuje właściciel budynku. Przyznana dotacja to
39 581,73 zł.

Aktualności