Aktualności gminy Milicz

9 maja 2017

Odbieranie azbestu z posesji

Od połowy maja do sierpnia br. w gminie Milicz trwać będzie odbieranie azbestu zalegającego na posesjach oraz z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mieszkańcy, którzy skorzystają z tej możliwości, w styczniu 2017 r. złożyli wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport i unieszkodliwienie), które w 85% są dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale Środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program finansuje tylko demontaż, odbiór i utylizację azbestu, natomiast koszty wymiany pokrycia dachowego finansuje właściciel budynku. Przyznana dotacja to 29 188,75 zł.

 

Aktualności, Środowisko