Aktualności gminy Milicz

12 maja 2017

Ogłoszenie ZUK-u

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/252/2017  Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. od dnia 1 czerwca 2017 r.  do 31 maja 2018 r. na obszarze gminy Milicz do rozliczeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązywać będą następujące  taryfa i opłata:

1) Cena za dostarczoną wodę – dla wszystkich grup odbiorców:  4,08  zł za 1 m3 wody (netto);

2) Opłata abonamentowa dla wszystkich grup odbiorców:  2,66  zł  za  m-c/odbiorcę (netto).

Do cen netto wyszczególnionych wyżej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

     Dyrektor ZUK  –Mariusz Dąbrowski

 

Zapraszamy ODBIORCÓW wody do korzystania z eBOK –a  – elektronicznej formy rozliczania się za wodę

– odwiedź naszą stronę: www.zukmilicz.pl

 ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-u

Aktualności