Aktualności gminy Milicz

30 października 2017

Grzegorz nad powiatem milickim

W czasie orkanu Grzegorz, a także po jego ustaniu straż pożarna interweniowała na terenie powiatu milickiego ok. 40 razy. Były to wyjazdy związane głównie z usuwaniem wiatrołomów, zabezpieczeniem zerwanych lub uszkodzonych dachów.
Na terenie gminy Milicz zniszczeniu uległ jeden budynek gospodarczy. Kilka dachów budynków gospodarczych zostało uszkodzonych w mniejszym lub większym stopniu. Ucierpiał także drzewostan, tarasując drogi i zrywając linie energetyczne. Do godzin po południowych w niedzielę udało się przywrócić dostawy energii elektrycznej.

Aktualności, Bezpieczeństwo