Aktualności gminy Milicz

19 czerwca 2017

Burmistrz Gminy Milicz mówi NIE

Nie ma zgody na to, by gdziekolwiek na Ziemi Milickiej powstała jakakolwiek instalacja przetwarzania plastików czy innych odpadów – mówi Burmistrz Gminy Milicz Piotr Lech, pytany, czy pod Sławoszowicami powstanie taki zakład. – Nie ma na to mojej zgody. Żyjemy w przyrodniczo unikatowym miejscu, na żadne tego typu przedsiębiorstwo po prostu nie ma tu miejsca.

Trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla “Instalacji do przetwarzania odpadów występujących w postaci zanieczyszczonych tworzyw sztucznych, o wydajności równej 3600 kg wsadu na godzinę ( 13 554 Mg/rok)” w Sławoszowicach dla inwestora: Polimer Inno Tech sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

Opinia urbanistyczna dotyczącej zbadania zgodności planowanego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje jednoznacznie, że planowane przedsięwzięcie  jest niezgodne z obowiązującym na tym obszarze, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu “A” położonego w obrębach Sławoszowice, Duchowo, Ruda Milicka, Niesułowice, Wałkowa w gminie Milicz.

W związku z powyższym wobec braku zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Burmistrz wyda decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia bez dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności na środowisko. Jednocześnie toczy się postępowanie o uznanie na prawach strony stowarzyszenia „W Obronie Natury z Doliny Baryczy”.

 

Aktualności