Aktualności gminy Milicz

25 września 2018

Oświadczenie OPS i wydz. świadczeń rodzinnych UM

W poszukiwaniu sensacji Dorota Folmer zredagowała „informację” pod oskarżającym tytułem „Ręce precz od świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 500+ i innych”, w którym niedwuznacznie sugeruje, że wypłata zasiłków rodzinnych oraz pozostałych świadczeń następuje po terminie. Problem w tym, że żadna poruszona przez Dorotę Folmer sprawa, nie polega na prawdzie. Świadczeniobiorcy termin otrzymania pieniędzy mają określony w decyzjach administracyjnych, jest on regularnie dotrzymywany, a w przypadku osoby przywołanej we wpisie, wielokrotnie przyspieszany na jej osobistą prośbę. Żerowanie na ludzkich potrzebach, manipulacje oraz szerzenie kłamstw nie powinno być udziałem osoby publicznej, do roli której Dorota Folmer aspiruje. Naszych świadczeniobiorców zapewniamy, że żadna z wypłat nie była i nie jest w żaden sposób zagrożona i będą one realizowane tak, jak dotychczas w terminie.


Marta Markowska
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu
Monika Miziniak
kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych
Urząd Miejski w Miliczu

Aktualności