Aktualności gminy Milicz

9 stycznia 2018

Październik 2017 podsumowanie

– Odbyła się sesja nadzwyczajna, podczas której radni większością głosów przyjęli apel do prezes PGK „Dolina Baryczy”, w którym czytamy: „Rada Miejska w Miliczu wzywa Prezesa Zarządu Spółki PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności  realizacji kontraktu „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”, które doprowadziły do niekorzystnego dla spółki wyroku sądu oraz wynikłych w związku z tym konsekwencji finansowych dla Spółki”. W sesji uczestniczyli R.Lewandowski i wójt I.Miecznikowski.

– Trwają prace przy budowie II części łącznika.

– Wiał kolejny orkan Ksawery, były szkody.

– Gmina Milicz pozyskała 1,1 mln zł dla 16 wspólnot mieszkaniowych, które zadeklarowały chęć remontów.

– Kolejne kwietne rowery stanęły w Miliczu.

– Odbyły się tradycyjne odłowy.

– WKS Śląsk Milicz obchodził 30-lecie Memoriałem Z.Rokity.

– Gmina otrzymała środki na gabinety lekarskie w szkołach i tablice interaktywne.

– Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

– Na sesji radni zdecydowali m.in. że powstanie droga w Łąkach.

– Dwudniowy zlot Foot Trucków.

– Ukończono budowę ul. Kamiennej.

– 40-lecie Związku Emerytów i Rencistów.

– Trwają prace nad chodnikiem przy Wojska Polskiego oraz termomodernizacji Chatki Puchatka i drogi do Kątów.

– Osteobus staną w Miliczu pod SP2 i I LO oraz w Potaszni, gdzie można było wykonać bezpłatne badanie na osteoporozę.

– Marszałek województwa przekazał blisko 1,8 mln zł na rozbudowę budynku Ośrodka Kultury w Miliczu.

– IX Konkurs Orki Zaprzęgiem Konnym w Piękocinie.

– Orkan Grzegorz nad Miliczem.

– Irena Santor zaśpiewała dla seniorów.

Aktualności, Podsumowanie roku 2017