Aktualności gminy Milicz

6 listopada 2018

Piotr Lech burmistrzem II kadencji

Strategia przynosząca sukcesy

W drugiej turze wyborów samorządowych w Rowerowej Stolicy Dolnego Śląska Miliczu mieszkańcy wybrali solidność, pracowitość, doświadczenie oraz nowoczesność i postawili na dotychczasowego gospodarza gminy burmistrza Piotra Lecha, na którego zagłosowało 5 044 wyborców, co stanowi 57 procent głosów. Widać wyraźnie, iż miejscowa społeczność w końcówce kampanii wyborczej doceniła liczbę inwestycji zrealizowanych przez milicki samorząd w ostatnich latach i pokaźny skok cywilizacyjny, który dzięki temu został dokonany. Dzisiejszy Milicz jest archetypem dynamicznie rozwijającej się polskiej gminy w XXI wieku, symbolem pozytywnych zmian na polskiej mapie samorządowej i trzeba mieć dużo złej woli, aby tego nie dostrzegać.

Niespodzianki nie było, choć wybory w Miliczu rozstrzygnięto dopiero w drugiej turze. W mijającej kadencji Milicz wyraźnie przyspieszył inwestycyjnie i takiego rozwoju mogłaby mu pozazdrościć nie jedna i to nie tylko dolnośląska jednostka samorządu terytorialnego.

Konsekwencja i dobra strategia

Ostatni okres był w Miliczu czasem wielu znaczących przedsięwzięć, które po pierwsze dobrze zaplanowano, a po drugie – i to jest najważniejsze – konsekwentnie realizowano. Warto także podkreślić, że burmistrz Piotr Lech wraz ze swoimi współpracownikami – przed wytyczeniem priorytetów inwestycyjnych i infrastrukturalnych – uważnie wsłuchiwali się w głosy mieszkańców gminy i znakomita liczba przedsięwzięć pokrywała się z oczekiwaniami ludzi, na rzecz których działa przecież samorząd. Ponadto z powodzeniem realizowano strategię zrównoważonego rozwoju, co wzmacnia samorządową pracę ogarniającą wtedy całe terytorium gminy i wiele sfer życia.

Drogi i ścieżki

Nic dziwnego, że w Miliczu w mijającej już kadencji postawiono na drogi będące swoistym gminnym krwioobiegiem, który w dużym stopniu wyznacza miejsce w jakim znajduje się gmina. Właśnie stan dróg i ulic – oraz ich oświetlenie – wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Przed dwoma miesiącami otwarto nową drogę i rondo we Wszewilkach, a miejscowość ta utraciła już swój rustykalny charakter i dzisiaj jest częścią dynamicznie rozwijającego się przedmieścia stolicy gminy Milicza. Jak grzyby po deszczu wyrastają tutaj jednorodzinne domy, rozwija się osadnictwo, co oznacza, że ludziom podoba się to miejsce, do którego ciągną, jak pszczoły do plastra miodu. Warto przypomnieć, że w kadencji 2014 – 2018 w gminie Milicz wybudowano lub zmodernizowano niemal 15 kilometrów dróg, czyli pięciokrotnie więcej niż wcześniej, powstało prawie 10 km chodników, a sztandarowymi inwestycjami byłej kadencji są Aleja Niepodległości w Miliczu oraz ulica Mostowa wraz z rowerowa obwodnicą miasta. Miejscowy samorząd nie tylko inwestował w infrastrukturę drogową w mieście, ale nie traktował po macoszemu mniejszych miejscowości i nowe drogi powstały także w: Kątach, Łąkach, Sułowie, Czatkowicach, Świętoszynie, Ostrowąsach i Miłosławicach. Jest tajemnicą poliszynela, że gmina Milicz już od dawna jest bardzo przyjazna rowerzystom, a wszystko zaczęło się od hasła „Kolej na rower” i budowy pierwszej tematycznej ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej. Wtedy to powstało ponad 20 km ścieżki, które w zeszłym roku rozbudowano o kolejne trzy kilometry – z Sułowa do granicy gminy i powiatu. W niedalekiej przyszłości ścieżka ta połączy Milicz z Wrocławiem. Znamienne jest także to, że ścieżki w gminie Milicz wyrastają jak grzyby po rzęsistym deszczu, gdyż nie buduje się ani jednej nowej drogi bez wytyczenia trasy dla cyklistów, a niebawem będzie realizowana budowa – wspólnie z Powiatem Milickim i gminami Krośnice i Cieszków – wielu kilometrów tras rowerowych. Nic w tym dziwnego, gdyż tytuł „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” i miano Rowerowej Stolicy Dolnego Śląska po prostu zobowiązują.

Przyszłość – czyli oświata

Zapewne wyborców burmistrza Piotra Lecha skłoniło do oddania głosów właśnie na niego, także to, że w gminie Milicz w ostatnim okresie zainwestowano ogromne środki finansowe w rozwój bazy oświatowej, którą wzbogacono przede wszystkim dzięki pozyskaniu unijnych grantów. Przeprowadzono termomodernizację trzech szkół podstawowych za prawie 10 mln zł, kolejne 10 mln zł pochłonie budowa najnowocześniejszej w regionie sali sportowej. Ponadto 700 tys. zł kosztowało wyposażenie gabinetów lekcyjnych do nauki przedmiotów ścisłych, a kolejne 700 tys. zł przeznaczono na realizację unijnego programu edukacyjnego SKOK. Natomiast 500 tys. zł zainwestowano w dostosowanie szkół do zmian w szkolnictwie – przede wszystkim w wyposażenie sal lekcyjnych w supernowoczesny sprzęt edukacyjny. Poza tym planowany jest generalny remont i rozbudowa szkoły w Czatkowicach i zostaną dokończone modernizacja szkoły w Nowym Zamku i zmiana systemu ogrzewania w podstawówce w Dunkowej.

Sport, czyli zdrowie

W tej kadencji samorząd milicki mocno postawił także na sport – zwiększono dotacje klubów i na organizację imprez sportowych. Powstał także Stadion Lekkoatletyczny im. Sylwestra Zimnego, a w Karłowie boisko trawiaste z prawdziwego zdarzenia. Ponadto budowana jest najnowocześniejsza na Dolnym Śląsku sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu, boiska piłkarskie powstały również w Świętoszynie i Kaszowie, a we Wziąchowie Wielkim – w dużej mierze dzięki zaangażowaniu dyrektor Małgorzaty Posackiej – wyremontowano przyszkolną salę gimnastyczną.

Dużo się działo dobrego w ostatnich czterech latach w gminie Milicz i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w następnej kadencji w latach 2019 – 2024 gmina będzie się rozwijać także nie mniej dynamicznie. Gwarantuje to sprawdzony gospodarz burmistrz Piotr Lech i jego współpracownicy, którzy dobitnie już pokazali, że potrafią dobrze pracować na rzecz wszystkich mieszkańców gminy.

HS (TS)

 

 

Aktualności