Aktualności gminy Milicz

4 stycznia 2019

Podstawowe informacje: Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

Projekt „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

 Termin realizacji 01.01.2019r-31.12.2020r

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 673 (336K,337M) uczniów oraz wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim do 06.2020 roku. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej  w Gminie poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, tematycznych laboratoriów i warsztatów rozwojowych oraz  ekowarsztatów w szkołach , w których zdiagnozowano pilną potrzebę udzielenia wsparcia. A także wsparcie rodziców uczniów oraz trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkół w niezbędne pomoce (w tym TIK) i podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Kompleksowym wsparciem zostaną objęte cztery szkoły z terenu Gminy Milicz:

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

 

 Powstanie:

17 pracowni w 4 placówkach

4 pracownie językowe: wyposażenie cyfrowej pracowni językowej dla  26 stanowisk+ nauczyciel. Dostawa, montaż i uruchomienie oraz szkolenie z obsługi. Sterowanie za pomocą komputera. Możliwa współpracy z tablicą interaktywną. Skład: meble (biurka i krzesła), tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, multibox, oprogramowanie, słuchawki z mikrofonem dla uczniów

4 pracownie komputerowe: laptopy dotykowe/hybrydowe dla uczniów i nauczyciela, zestaw robotów do programowania dla różnych grup wiekowych, drukarka 3D, mobilna szafka na laptopy

3 pracownie przyrodnicze: tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, gablota podświetlana, zestaw czujników EKG, oddychania, spirometryczny itd., stacja pogody, pomoce dydaktyczne

3 pracownie chemiczne: zestaw mebli (2 regały),  tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, laboratorium, dygestorium,  biurko laboratoryjne, pomoce dydaktyczne

1 pracownia fizyczna:  tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, gablota podświetlana, stół demonstracyjny, zestaw do energii odnawialnej, zestaw do budowy obwodów elektrycznych, zestaw czujników (światła, dźwięku, ciśnienia itd. ), SONDa Go fizyka, pomoce dydaktyczne

1 pracownia do techniki: stoły stolarsko-montażowe, wiertarki stołowe, wiertarki obrotowe, pilniki. piły, pomoce typu: obwody elektryczne, modele przekładni i napędów mechanicznych

1 sala terapeutyczna: zestaw mebli, dywan, magnetofon, laptop dla nauczyciela, pomoce dydaktyczne

 

Ponadto:

 

 • Pomoce dydaktyczne do przyrody dla wszystkich szkół
 • Pomoce dydaktyczne do matematyki dla wszystkich szkół
 • Zestaw tablica z rzutnikiem do sal matematycznych do wszystkich szkół

 

W ramach projektu zaplanowano zajęcia dla uczniów:

 

 • Zajęcia językowe dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Zajęcia matematyczne dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Zajęcia przyrodnicze dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Warsztaty ogólnorozwojowe
 • Laboratoria/koła zainteresowań
 • Zajęcia terapeutyczne logopedyczne oraz terapia SI
 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Ekowarsztaty w Dolinie Baryczy
 • Warsztaty wyjazdowe do placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku

Ponadto w projekcie zostały przewidziane:

 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Warsztaty dla rodziców

 

Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię sie uczyć!