Aktualności gminy Milicz

21 lutego 2017

Ponad 5 mln zł dotacji na salę sportową

Mamy to! 5,2 miliona złotych dofinansowania do budowy nowej Sali Sportowej przy SP2 w Miliczu!

To największa inwestycja edukacyjna i sportowa w ostatnich latach. Rozwiąże w całości palący problem odpowiedniej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Dzięki inwestycji powstanie obiekt spełniający najwyższe standardy nowoczesnych rozwiązań energetycznych przyczyniających się bezpośrednio do zwiększenia efektywności energetycznej i tym samym do zmniejszenia rocznego zużycia energii. W ramach projektu zostanie wybudowany parterowy obiekt hali sportowej o powierzchni użytkowej 1260,16 m ² oraz kubaturze 11 105,00 m ³, który połączony będzie z głównym obiektem szkoły podstawowej. W jego skład wchodzić będzie sala gimnastyczna o powierzchni 871 m², zespoły szatniowe i sanitariaty, zaplecze techniczne do magazynowania sprzętu sportowego i porządkowego, pomieszczenia socjalne oraz infrastruktura drogowa. Inwestycja przewiduje wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystanie elementów demonstracyjnych w postaci zielonych ścian, przeszkolenie osób stale korzystających z budynku w zakresie właściwego użytkowania oraz udostępnienie budynku dla zwiedzających w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskano oszczędności energii.

Wartość projektu: 7 681 566,00 zł, dofinansowanie: 5 287 585,65, wkład własny: 1 763 468,67. Wysokość dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych to 74,99 %.

Aktualności, Sala sportowa