Aktualności gminy Milicz

26 lutego 2019

Na poselskiej komisji edukacji narodowej

Starosta Grzegorz Duda i kierownik wydziału oświaty UM, Dariusz Duszyński, wzięli udział w posiedzeniu poselskiej komisji edukacji, które odbyło się w sejmie 22 lutego, a poświęcone było propozycjom MEN w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Strona społeczna reprezentowana przez związki zawodowe, delegacje samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacje pozarządowe nie zostawiła suchej nitki na propozycjach MEN, które uznano za żenująco niskie, odległe w czasie, błędnie wyliczone i dzielące nauczycieli; zwrócono również uwagę, że państwo – rozdając pieniądze na lewo i prawo – w nieodpowiednim stopniu finansuje swoje zadane własne, czyli edukację; zaznaczono, że wiele samorządów przekroczyło już niebezpieczny punkt, gdyż do oświaty dokłada ze środków własnych już ponad 50% dochodów (gmina Milicz zbliża się już do tego stanu), co spotkało się z bardzo nieparlamentarną krytyką ze strony przedstawiciela MEN i posłów ekipy rządzącej.

Aktualności, Oświata