Aktualności gminy Milicz

10 października 2015

Promujmy Gminę Milicz

Przypominamy wszystkim podmiotom, które otrzymały dofinansowanie z gminy Milicz na organizację imprez, że w myśl podpisanej umowy muszą informować, że działania wspiera gmina Milicz poprzez wywieszania banerów „Wspiera nas gmina Milicz” oraz podawanie tej informacji na materiałach promocyjnych. Niewywiązywanie się z umowy wiąże się ze zwrotem dotacji. Informacji o dofinansowaniu imprezy zabrakło ostatnio m.in. na Odłowach na Ostoi, mimo że gmina Milicz przekazała na ten cel 7 tys. zł.

Aktualności