Aktualności gminy Milicz

2 stycznia 2019

Przedłużenie terminu zbierania ankiet na wymianę pieców do 21.01.2019r.

Do 21.01.2019r. składać można wstępne ankiety dot. wymiany pieców opalanych paliwem stałym na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. Poniżej zamieszczono szczegóły dotyczące ankiet oraz prezentację.

prezentacja dla gmin OSI DB

Gmina Milicz w partnerstwie z innymi samorządami, będzie starać się o środki dla mieszkańców na zwalczanie emisji kominowej, jednak w związku z licznymi pytaniami mieszkańców zorganizowano spotkanie informacyjne już teraz, przed złożeniem wniosku.

 

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej)  w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 20 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie) nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na inwestycję.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!!!

Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii europejskiej. Bez Państwa aktywnego  udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.  

Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem Internetu korzystając z adresu http://milicz.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem Internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik Urzędu Miejskiego w Miliczu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 58, p. Patrycja Tkacz, tel. 071 38 04 386, mail: p.tkacz@milicz.pl
Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2,  do pobrania w pok. 15 – Punkt Obsługi Mieszkańca, który po wypełnieniu można złożyć w pok. nr 15 lub bezpośrednio w pok. 58 (IV p.).

Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 21.01.2019 r.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie.

Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Patrycją Tkacz, tel. 071 38 04 386, mail: p.tkacz@milicz.pl, w godz. 8.00 – 15.00, pok. 58 (IV p.).

 

Poniżej ankiety, które można wydrukować i bezpośrednio złożyć w pok. nr 15 Urzędu.

kwestionariusz-budynki

kwestionariusz-mieszkania

Aktualności