Aktualności gminy Milicz

30 września 2016

Wydłużono konsultacje rewitalizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023”. Do 7 października przedłużony został termin zgłaszania uwag.

Zachęcamy do:

  1. bezpośredniego zgłaszania uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, umieszczonego na stronie internetowej www.milicz.pl/rewitalizacja lub udostępnionego do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pok. 53 lub pok. 62, poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG i dostarczenia go do pok. Nr 15 (Punkt Obsługi Mieszkańca) w Urzędzie Miejskim w Miliczu ul. Trzebnicka lub
  2. komunikacji na płaszczyźnie elektronicznej, umożliwiającej zgłaszanie uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, umieszczonego na stronie internetowej www.milicz.pl/rewitalizacja lub udostępnionego do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pok. 53 poprzez wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG i wysłania go na adres rewitalizacja@milicz.pl

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023 tutaj:LPR Milicz 20_09_2019

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG: formularz zgłaszania uwag do LPR

Aktualności, Rewitalizacja