Aktualności gminy Milicz

20 grudnia 2018

Przypomnienie dla mieszkańców gminy Milicz

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Milicz na rok 2018 w rejonie nr 6 tj. w miejscowościach: Tworzymirki, Tworzymirki- gajówka, Tworzymirki Górne, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Gądkowice, Gądkowice- leśniczówka, Chałupy, odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych odbędzie się w sobotę 22.12.2018.
Natomiast w rejonie nr 5 tj. w miejscowościach: Wróbliniec, Bartniki, Kolęda, Wrocławice, Latkowa, Latkowa-gajdówka, Ostrowąsy, Gołkowo, Wrocławice Osada, Zamek Myśliwski, Płonka, Górale, Wodników Górny, odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych odbędzie się w sobotę 29.12.2018r.
Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości.

Aktualności