Aktualności gminy Milicz

12 maja 2017

Rozpoczyna się II etap budowy „łącznika”

Gmina Milicz informuje, że przystępuje do realizacji zadania „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 439 wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną – etap II”. Wykonawcą robót jest Gembiak – Mikstacki Spółka Jawna (ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn). Zakres inwestycji zgodnie z zał. planem orientacyjnym. Na okres prowadzenia robót,  tj. od połowy maja do końca października, ul. Dębowa na odcinku od szpitala powiatowego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową zostanie wyłączona z ruchu. Burmistrz Gminy Milicz prosi  mieszkańców ul. Dębowej jak również mieszkańców przyległych osiedli  i wszystkich korzystających z przejazdu ul. Dębową  o wyrozumiałość i zastosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu  wprowadzonej przez wykonawcę.

 

Aktualności