Aktualności gminy Milicz

20 czerwca 2017

Za ścieki i szamba tyle samo!

Mieszkańcy wsi, gdzie nie ma kanalizacji, zapłacą tyle samo za metr sześcienny ścieków, co mieszkańcy terenów skanalizowanych, w tym Milicza. To realizacja od wielu lat oczekiwanego rozwiązania, które kładzie kres swoistej dyskryminacji ściekowej mieszkańców naszej gminy.

Od 1 lipca br. PGK Dolina Baryczy będzie świadczyć usługę wywozu szamb w cenie, jaką ponoszą osoby odprowadzające ścieki do kanalizacji. Co prawda doliczane będą koszty dojazdu samochodu asenizacyjnego, jednak przy racjonalnym ułożeniu sieci przejazdów i odbiorów szamb, mogą być one rozłożone na kilka gospodarstw i przez to znaczenie się obniżyć. W tym celu PGK zakupiła odpowiedzi wóz asenizacyjny.

Zrównanie cen ścieków kanalizacyjnych i tych z szamb było – warto przypomnieć – jedną z obietnic wyborczych burmistrza i jego komitetu wyborczego Ziemia Milicka.

Aktualności, Środowisko