Aktualności gminy Milicz

8 stycznia 2018

Sierpień 2017 podsumowanie

– Uczciliśmy 73. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

– Burmistrz Piotr Lech podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Aktywna integracja. Projekt będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu w latach 2017-2019.

– Burmistrz Piotr Lech w UMWD we Wrocławiu odebrał promesę i podpisał umowę na remonty świetlic wiejskich z Dolnośląskiego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

– Już po raz 9. odbyły się Milickie Dni Trzeźwości.

– 3 sierpnia, przez wiele godzin przebywała w Miliczu i jego okolicach ekipa wrocławskiej TVP, kręcąc na zlecenie urzędu marszałkowskiego.

– Rozstrzygnięto przetargi na dowozy.

– Burmistrz Piotr Lech otrzymał z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Ewy Mańkowskiej promesę na dofinansowanie w kwocie 2 mln złotych na budowę stacji uzdatniania wody Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody w celu podniesienia jakości życia i rozwoju gospodarczego.

– Miliccy strażacy ochotnicy pomagali na terenach po nawałnicy. Udali się tam z pomocą i darami od mieszkańców Ziemi Milickiej.

– Ksiądz Jan Przytocki, kanonik, prałat i proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Miliczu, Honorowy Obywatel naszego miasta obchodził jubileusze – urodzin, kapłaństwa, a także posługi duszpasterskiej w Miliczu.

– Jak zwykle na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym stały imprezy w Potaszni: Jarmark Sołecki i Festyn Koński.

– Rejonowy Oddział PCK w Miliczu wraz OPS oraz przy wsparciu finansowym gminy Milicz zorganizował 14. edycję akcji „Wyprawka dla Żaka”.

– Za bardzo udane można uznać tegoroczne Święto Wiatraka w Duchowie.

– Dożynki gminne odbyły się w Bartnikach.

– Trzy kluby sportowe z gminy Milicz uzyskały dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego na poprawę bazy sportowej.

– W Miliczu w Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się konwent samorządów położonych wzdłuż linii kolejowej 281 Grabowno – Milicz – Krotoszyn. Ustalenia dotyczyły nowego rozkładu jazdy po zakończeniu remontu torowiska. Wstępnie, jak powiedział dyr. Artur Gulczyński z UMWD, przewiduje się uruchomienie 8 par połączeń kolejowych na trasie Wrocław – Milicz. Samorządowcy z Krotoszyna, Zdun, Dobroszyc, Krośnic, Cieszkowa, powiatu milickiego oraz gminy Milicz zwracali uwagę na jakość oraz czas połączeń, jakie będą oczekiwane w nowych rozwiązaniach.

– Uczciliśmy 37. rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich, na mocy których narodziła się Solidarność.

Aktualności, Podsumowanie roku 2017