Aktualności gminy Milicz

6 lutego 2019

SP z Wziąchowa na Malcie

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przystąpiła do realizacji projektu w ramach
europejskiego programu Erasmus +,uczestnicząc w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie.
Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przystąpiła do realizacji pierwszego etapu
dwuletniego projektu w ramach programu Erasmus + (Mobilność kadry edukacji szkolnej -akcja
K1).Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości pracy placówki poprzez wdrożenie wiedzy i
rozwiązań zdobytych przez pracowników podczas doskonalących wyjazdów zagranicznych .Udział w
doskonaleniu jest dla nauczycieli całkowicie bezpłatny. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
zabezpiecza koszty podróży ,noclegu ,utrzymania ,kursu językowego ,a nawet kieszonkowe.
7 nauczycielek różnych przedmiotów wzięło udział w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie.
Podczas wyjazdu uczestnicy doskonalili umiejętności językowe na różnych poziomach oraz zdobywali
doświadczenie w prowadzeniu ciekawych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia
były prowadzone w St. Julians przez Executive Training Institute Malta specjalizujący się w
szkoleniach językowych dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Wyjazd został poprzedzony
testem diagnozującym wiedzę i umiejętności uczestniczek ,co pozwoliło na przyporządkowanie ich do
grup o właściwym poziomie i zwiększenie efektywności nauczania. Zajęcia trwające codziennie przez 5
i pół godziny były prowadzone w małych międzynarodowych grupach przez doświadczonych
trenerów z różnych krajów. Miały one dynamiczny ,ciekawy charakter, a prowadzący podchodzili do
nich z pasją i uśmiechem. Współpraca w grupach służyła też wymianie doświadczeń oraz dzieleniu się
informacjami o swoich krajach i ich kulturach.
Kurs wzbogaciły wycieczki po ciekawych miejscach archipelagu: do Mdiny, Rabatu, Valetty, na Gozo,
dzięki którym można było poznać historię i kulturę Malty. Nauczycielki miały okazję zobaczyć
niezwykłe miejsca wpisane na listę Unesco oraz poznać arcydzieła sztuki europejskiej, zwłaszcza
barokowej , a wśród nich najsłynniejszy obraz Caravaggia. Zadziwiła je też niezwykła panorama
słynnych klifów Dingli oraz Golden Bay i Mellieha Bay. Każdy dzień zmuszał do przełamywania barier
językowych oraz praktykowania nabytych umiejętności podczas spacerów, w autobusach , sklepie,
restauracji , w kościele na mszy w języku angielskim. Polki były zaskoczone lewostronnym ruchem
drogowym, śródziemnomorską roślinnością ( palmy i opuncje), zwartą zabudową, wąskimi
urokliwymi uliczkami starych miast , gwarem kawiarnianego życia, ogromną miłością, jaką
Maltańczycy darzą koty.
Uczestnictwo w kursie było interesującą przygodą nie tylko pogłębiającą znajomość obcego języka ,
ale również inspirującą do nowych inicjatyw i przedsięwzięć .Poznanie bogactwa kultury maltańskiej,
oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych z pewnością przełożą się na jakość pracy nauczycieli
,którzy zaszczepią swoim podopiecznym jakże prawdziwą maksymę, że „Podróże kształcą”.
Kolejne mobilności szkoła zrealizuje w Niemczech, Turcji i Hiszpanii.
Aktualności