Aktualności gminy Milicz

6 grudnia 2017

Spotkał się Komitet Stulecia

Po raz pierwszy spotkał się Honorowy Komitet 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Miało to miejsce w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miliczu 5 grudnia br. Na spotkanie zaproszono także dyrektorów szkół gminnych i powiatowych, a także milickiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po powitaniu burmistrz Piotr Lech wręczył akty powołania tym członkom komitetu, którzy byli nieobecni podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Komitet tworzy 18 osób, są to przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Jest pozapartyjny, na co nalegało wiele osób, którym proponowano w nim udział. Ma łączyć, zasypywać podziały, coraz większe ostatnimi laty. Dlatego propozycja nadleśniczego J.Łabudy, by poszerzyć go o przedstawicieli milickich organizacji partyjnych nie wywołała entuzjazmu wśród przybyłych na spotkanie.

Kierownik wydz. oświaty, promocji i spraw społ. D.Duszyński odpowiedzialny za organizację spotkań komitetu poddał pod dyskusję kilka tematów; pierwszym była sprawa postawienia w roku 100-lecia pomnika wolności lub niepodległości w miejscu obecnego obelisku, pierwotnie poświęconego Armii Czerwonej. Notabene ten monument nie jest w żadnym rejestrze pomników, stoi więc na placu ks. Waresiaka poza prawem administracyjnym, dlatego też nie obejmuje go tzw. ustawa IPN-owska o likwidacji miejsc, nazw, pomników oddających hołd komunizmowi, a de facto taka była intencja przy jego wznoszeniu na ówczesnym placu Armii Radzieckiej. Komitet przychylił się rozpoczęcia prac nad koncepcją nowego pomnika i ogłoszenia publicznej zbiórki pieniężnej, szczególnie za nowym pomnikiem optował W.Biernat.

Następnie dyskutowano na temat nazewnictwa ulic, przede wszystkim tych nowo powstających. Padały propozycje, by powstający łącznik nazwać aleją Niepodległości lub Kresowian, a tamtejszemu rondu nadać imię Orląt Lwowskich. Za nazewnictwem „kresowym” szczególnie mocno opowiadał się M.Folmer. Natomiast J.Kwiecień mówił, że zapomina się o W.Witosie z PSL-owskim trzykrotnym premierze II RP. Historyk K.Dawidiuk opowiedział się za nazewnictwem lokalnym. – Milicz miał działaczy skazywanych w latach stalinowskich, ma też żołnierza wyklętego – mówił. R.Bartnicki upomniał się o „Solidarność”, która nie ma swojej ulicy. Burmistrz przypomniał, że w 2005 r. proponowano, ale bezskutecznie, by ul. 1 Maja nazwać ul. Solidarności.

W dalszej części D.Duszyński przedstawił kalendarz wydarzeń, które powinno się w roku 100-lecia szczególnie uświetnić. Oprócz obu świąt narodowych (3 Maja i 11 Listopada) nie można zapomnieć wydarzeń ważnych w ostatnim stuleciu. Mówił, że wśród nich są wydarzenia ważne dla jednych, a omijane przez innych i na odwrót, ale powinniśmy je wszystkie uczcić, ponieważ stulecie ma nas łączyć.

Powstanie Armii Krajowej – 14 lutego; Dzień Żołnierzy Wyklętych – 1 marca; Marzec ‘1968 – 50 lat!; Katyń – kwiecień; Rocznica katastrofy smoleńskiej – 10 kwietnia; Dzień Flagi; 27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego w rocznicę I wolnych wyborów; wybory 4 czerwca (wraz z Okrągłym Stołem); Czerwiec ‘1976, ale i 7 czerwca – dzień przekazania Milicza władzom cywilnym przez Armię Czerwoną; rzeź wołyńską – 11 lipca; Powstanie Warszawskie; 14-31 sierpnia – strajk na Wybrzeżu; Dzień Wolności i Solidarności; 29 sierpnia – początek strajku w Miliczu; 1 września; 17 września (Dzień Sybiraka); 3 października 1996 r. – przyznanie Nobla W.Szymborskiej (a także innym polskim Noblistom); Październik ‘1956.Rozważał realizację projektu „Konstytucje 100-leecia”. – Zaczynamy 13 grudnia nadaniem imienia S.Jacha placowi, na którym stoi Krzyż Solidarności, o godz. 16 – zakończył kier. wydz. oświaty, promocji i spraw społ. UM.

Aktualności