Aktualności gminy Milicz

13 września 2017

Wspólnota za Klubem Seniora

Wczoraj odbyło się spotkanie mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 3 z burmistrzem Piotrem Lechem w sprawie planowanego remontu pomieszczeń Klubu Nauczyciela i jego adaptację na cele Klubu Seniora. Rozmawiano o zakresie remontu, planowanych rozwiązaniach funkcjonalnych oraz zagospodarowaniu terenu. Mieszkańcy wspólnoty wskazali na konieczność uporządkowania podwórka, tak aby przedsięwzięcie miało kompleksowy charakter. Burmistrz zachęcał mieszkańców do udziału w konkursie na inicjatywę lokalną 2018, w ramach której wspólnie z gminą można zagospodarować teren wspólnoty. Spotkanie zakończyło się podpisaniem uchwały aprobującej wykonanie remontu pomieszczeń.

Aktualności